„Zajazd Orchidea”

Gołębiów 24A

27-300 Lipsko

Tel: 515-271-262  ; Hotel : 507-135-117

E-mail: biuro@zajazdorchidea.pl