„Zajazd Orchidea”

Gołębiów 24A

27-300 Lipsko

Hoteltel: 507-135-117

Imprezy okolicznościowe: tel. 515-271-262 ; 507-135-117

E-mail: biuro@zajazdorchidea.pl